eko-infotabla

objedinjuje elektronički dostupne informacije o vašoj životnoj sredini na jednom mjestu
Pretražite dokumente Entiteti Kantoni Resursi O projektu Kontakt

Pretražite dokumente

Odabir entiteta

BiH map  Republika Srpska  Republika Srpska Federacija Bosne i Hercegovine Federacija Bosne i Hercegovine Brčko Distrikt

Odabir resursa

Odabir taga

Ekološka dozvola
Studija uticaja na životnu sredinu
Strateška procjena uticaja na životnu sredinu
Javna rasprava
Koncesije
Dozvola
Zákon - izmjene i dopune
Javni uvid
Sjednica vlade
Drugi

Pronađeni dokumenti

Samo važeći dokumenti prema gore navedenom filteru.

Resurs Naziv dokumenta Dodano
Vlada Hercegbosanske županije odrzana-110-sjednica-vlade 25-11-2019
Vlada Hercegbosanske županije dnevni-red-60-sjednice-vlade-hercegbosanske-zupanije-2 03-12-2019
Vlada Hercegbosanske županije dnevni-red-58-sjednice-vlade-hercegbosanske-zupanije-2 03-12-2019
Vlada Hercegbosanske županije javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolisne dozvole za proizvodni pogon pilana 2 18-07-2019
Vlada Hercegbosanske županije Javni poziv za uvid u glavni projekt u postupku izdavanja građevinske dozvole za baznu postaju za GSM mrežu 11-06-2019
Vlada Hercegbosanske županije Javni poziv ekološkim udrugama Hercegbosanske županije 11-06-2019
Vlada Hercegbosanske županije Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za proizvodni pogon – pilana 12-04-2019
Vlada Hercegbosanske županije Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole za pilanu 08-04-2019
Vlada Hercegbosanske županije Objavljena dva javna poziva za uvid u zahtjev u postupku izdavanja okolišne dozvole 28-01-2020
Vlada Hercegbosanske županije Javni poziv za uvid u zahtjev u postupku izdavanja/obnove okolišne dozvole za pogon za proizvodnju peleta iz biomase 21-02-2020